A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Tải về Csp2.dll

Tải về Csp2.dll

Xấu dịch của văn bản? Giúp chúng tôi, xin vui lòng gửi phiên bản e-mail của bạn của văn bản trên acca45seaqas7@gmail.com

Sao chép tập tin Csp2.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu Csp2.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép Csp2.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:

Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép Csp2.dll để C:\Windows\SysWOW64\

Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 Csp2.dll và nhấn Enter.
Tải về Csp2.dll
lỗi phổ biến.
"Csp2.dll không tìm thấy."
"File Csp2.dll mất tích."
"Csp2.dll truy cập vi phạm."
"File Csp2.dll đã không đăng ký."
"Các tập tin C: \ Windows \ System32 \ Csp2.dll là không tìm thấy."
Tải về Csp2.dll

Tổng số bình luận: 0
Tên *:
Thư:
Mã *:
Thêm hoặc xem ý kiến chỉ có thể đăng ký sử dụng.

đăng ký +1 Lối vào

Liên hệ - acca45seaqas7@gmail.com